top of page

Protejarea datelor

Numele și contactul persoanei responsabile în conformitate cu articolul 4 alineatul 7 GDPR


Stadt + Handel Services GbR
Acționari: Ralf M. Beckmann și Marc Föhrer

(...)

Hörder Hafenstrasse 11
44263 Dortmund

(...)

Telefon: (0231) 999 56 999
Fax: (0231) 999 56 991

info (at) stadt-handel-dienstleistungen.de

(...)

Securitatea și protecția datelor dvs. personale


Considerăm că este sarcina noastră principală să păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le furnizați și să le protejăm de accesul neautorizat. De aceea, aplicăm cea mai mare grijă și standarde de securitate de ultimă generație pentru a asigura protecția maximă a datelor dvs. personale.

(...)

Am numit un responsabil cu protecția datelor pentru compania noastră.

(...)

Keyed GmbH
Nils Möllers
Siemensstrasse 12
48341 Altenberge

(...)

Telefon: (02505) 639797

(...)

E-mail: n.moellers@keyed.de

(...)

În calitate de companie de drept privat, suntem supuși dispozițiilor Regulamentului general european privind protecția datelor (GDPR) și dispozițiilor Legii federale privind protecția datelor (BDSG). Am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a ne asigura că reglementările privind protecția datelor sunt respectate atât de noi, cât și de furnizorii noștri externi de servicii.

(...)

Amintim că transmiterea datelor pe Internet (de exemplu, atunci când comunicați prin e-mail) poate avea lacune de securitate. O protecție completă a datelor împotriva accesului de către terți nu este posibilă.

(...)

Ne puteți contacta oricând dacă doriți să fiți șters din baza de date a adreselor companiei noastre. Dacă nu există motive legale împotriva acesteia, vă vom șterge datele imediat. Vă rugăm să scrieți la: info (at) stadt-handel-dienstleistungen.de.

Definiții


Legiuitorul cere ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, cu bună credință și într-un mod care să fie înțeles de persoana în cauză („legalitate, prelucrare cu bună credință, transparență”). Pentru a vă asigura acest lucru, vă vom informa despre definițiile juridice individuale care sunt, de asemenea, utilizate în această declarație de protecție a datelor:

(...)

1. Date personale
„Date personale” sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”); O persoană fizică este considerată identificabilă, care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin intermediul atribuirii unui identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau una sau mai multe caracteristici speciale care exprimă fizicul, identitatea fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice.

(...)

2. Prelucrare
„Prelucrare” este orice proces desfășurat, cu sau fără ajutorul proceselor automatizate, sau orice astfel de serie de procese în legătură cu datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, comanda, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea , utilizarea, divulgarea prin transmisie, distribuție sau orice altă formă de furnizare, comparația sau legarea, restricția, ștergerea sau distrugerea.

(...)

3. Restricționarea procesării

„Restricționarea prelucrării” este marcarea datelor personale stocate cu scopul de a restrânge prelucrarea viitoare a acestora.

(...)

4. Profilarea
„Profilarea” este orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța muncii, situația economică, starea de sănătate, pentru a analiza sau prevedea preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau relocarea acestei persoane fizice.

(...)

5. Pseudonimizare
„Pseudonimizarea” este prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea informațiilor suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să fie supuse măsurilor tehnice și organizaționale. care se asigură că datele personale nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

(...)

6. Sistem de fișiere
„Sistem de fișiere” este orice colecție structurată de date cu caracter personal care este accesibilă în funcție de anumite criterii, indiferent dacă această colecție este gestionată central, decent sau conform unor criterii funcționale sau geografice.

(...)

7. Responsabil
„Persoană responsabilă” este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism care singur sau împreună cu alții decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal; Dacă scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt specificate de legislația Uniunii sau de legislația statelor membre, persoana responsabilă sau criteriile specifice pentru numirea sa pot fi prevăzute în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legislația statelor membre.

(...)

8. Procesoare
„Procesorul” este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele persoanei responsabile.

(...)

9. Destinatar
„Destinatar” este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu un terț. Autoritățile care pot primi date cu caracter personal ca parte a unei anchete specifice în conformitate cu legislația Uniunii sau legislația statelor membre nu sunt considerate destinatari; Prelucrarea acestor date de către autoritățile desemnate are loc în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

(...)

10. În al treilea rând
„Terț” este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism, în afară de persoana vizată, persoana responsabilă, procesatorul și persoanele care sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a persoanei responsabile sau procesorul.

(...)

11. Consimțământul
Un „consimțământ” al persoanei în cauză este orice exprimare voluntară a voinței dată în mod informat și fără echivoc sub formă de declarație sau alt act afirmativ fără echivoc cu care persoana în cauză indică faptul că procesează informațiile care îi privesc consimțământul la datele cu caracter personal .

(...)

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă există un temei legal pentru prelucrare. Conform articolului 6 paragraful 1 lit. a - f GDPR, baza legală pentru prelucrare poate fi în special:

(...)

A. Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(...)

b. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru implementarea măsurilor precontractuale care se efectuează la cererea persoanei vizate;

(...)

c. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale de care este supus persoana responsabilă;

(...)

d. Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

(...)

e. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care are loc în exercitarea autorității oficiale care a fost atribuită persoanei responsabile;

(...)

f. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special dacă persoana vizată este un copil acte.

(...)

Informații despre colectarea datelor cu caracter personal

(1) În cele ce urmează oferim informații despre colectarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați site-ul nostru web. Datele personale sunt de ex. B. Numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul utilizatorului.

(...)

(2) Dacă ne contactați prin e-mail, vom salva datele pe care le-ați furnizat pentru a vă răspunde la întrebări. Ștergem datele care apar în acest context după ce stocarea nu mai este necesară sau prelucrarea este restricționată dacă există cerințe legale de păstrare.

(...)

Colectarea datelor cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru web
Dacă utilizați site-ul web doar în scop informativ, adică dacă nu vă înregistrați sau nu ne furnizați altfel informații, colectăm doar datele personale pe care browserul dvs. le transmite serverului nostru. Dacă doriți să vizualizați site-ul nostru web, colectăm următoarele date, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afișa site-ul nostru web și pentru a asigura stabilitatea și securitatea (baza legală este articolul 6 alineatul 1 S. 1 lit.f GDPR ):

(...)

- Referer
- Numele gazdei se numește
- Data
- timpul
- Adresa IP
- Utilizatori de protecție a directorului
- Pagini accesate
- busteni
- cod de stare
- cantitatea de date
- Agent utilizator

(...)

Utilizarea cookie-urilor
(1) În plus față de datele menționate anterior, cookie-urile sunt stocate pe computerul dvs. atunci când utilizați site-ul nostru web. Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt stocate pe hard disk-ul dvs. și atribuite browserului pe care îl utilizați și prin care anumite informații curg către locul care setează cookie-ul. Cookie-urile nu pot rula programe sau transfera viruși pe computerul dvs. Acestea servesc pentru ca oferta Internet să fie mai ușor de utilizat și mai eficientă în ansamblu.

(...)

(2) Acest site web folosește următoarele tipuri de cookie-uri, a căror scop și funcționalitate sunt explicate mai jos:

- Cookie-uri tranzitorii (a se vedea a.)
- Cookie-uri persistente (vezi b.)

(...)

A. Cookie-urile tranzitorii sunt șterse automat când închideți browserul. Aceasta include în special cookie-urile de sesiune. Acestea stochează un așa-numit ID de sesiune, cu care diverse cereri din browserul dvs. pot fi atribuite sesiunii comune. Acest lucru permite computerului dvs. să fie recunoscut atunci când reveniți pe site-ul nostru. Cookie-urile de sesiune sunt șterse când vă deconectați sau închideți browserul.

(...)

b. Cookie-urile persistente sunt șterse automat după o perioadă specificată, care poate diferi în funcție de cookie. Puteți șterge cookie-urile în orice moment din setările de securitate ale browserului dvs.

c. Puteți configura setările browserului în funcție de dorințele dvs. și
z. B. respinge acceptarea cookie-urilor terță parte sau a tuturor cookie-urilor. Așa-numitele „cookie-uri terță parte” sunt cookie-uri care au fost setate de o terță parte și, prin urmare, nu de site-ul web real pe care vă aflați în prezent. Am dori să subliniem că, dacă dezactivați cookie-urile, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web.

(...)

copii
Oferta noastră se adresează în general adulților. Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu ar trebui să ne transmită date personale fără acordul părinților sau al tutorilor legali.

(...)

Drepturile persoanei vizate
(1) Revocarea consimțământului
Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dat, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Revocarea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dvs. până la revocare.

(...)

Ne puteți contacta oricând pentru a vă exercita dreptul de retragere.

(...)

(2) Dreptul la confirmare
Aveți dreptul de a solicita confirmarea persoanei responsabile cu privire la faptul dacă prelucrăm datele dvs. personale. Puteți solicita confirmarea în orice moment folosind datele de contact de mai sus.

(...)

(3) Dreptul la informație
Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate, puteți solicita în orice moment informații despre aceste date personale și următoarele informații:

(...)

A. scopurile prelucrării;

b. categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

c. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora li s-au dezvăluit sau sunt încă dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarilor din țări terțe sau organizațiilor internaționale;

d. dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei durate;

e. existența unui drept la corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc sau la restricționarea prelucrării de către persoana responsabilă sau dreptul de a obiecta la această prelucrare;

f. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

G. dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor;

H. existența luării de decizii automatizate, inclusiv profilarea în conformitate cu articolul 22 alineatele 1 și 4 GDPR și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative despre logica implicată și domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(...)

Dacă datele cu caracter personal sunt transmise către o țară terță sau către o organizație internațională, aveți dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare în legătură cu transmiterea în conformitate cu articolul 46 GDPR. Furnizăm o copie a datelor personale care fac obiectul prelucrării. Pentru toate exemplarele suplimentare pe care le solicitați personal, putem percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. Dacă trimiteți cererea pe cale electronică, informațiile trebuie puse la dispoziție într-un format electronic comun, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Dreptul de a primi o copie conform paragrafului 3 nu trebuie să afecteze drepturile și libertățile altor persoane.

(...)

(4) Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să cereți să corectăm fără întârziere orice date cu caracter personal incorecte. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete - inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

(...)

(5) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)
Aveți dreptul să solicitați persoanei responsabile ștergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă privesc și suntem obligați să ștergem datele cu caracter personal imediat dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

(...)

A. Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

b. Persoana vizată retrage consimțământul pe care sa bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și nu există un alt temei legal pentru prelucrare.

c. Persoana în cauză se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana în cauză se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) GDPR.

d. Datele personale au fost prelucrate ilegal.

e. Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statelor membre de care este supus persoana responsabilă.

f. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) GDPR.

În cazul în care persoana responsabilă a făcut publice datele cu caracter personal și este obligată să le șteargă în conformitate cu alineatul (1), va lua măsurile adecvate, inclusiv măsuri tehnice, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, pentru a-i informa pe cei responsabili pentru prelucrarea datelor care procesează datele cu caracter personal pentru a informa că o persoană vizată le-a cerut să șteargă toate linkurile către aceste date cu caracter personal sau copii sau replicări ale acestor date cu caracter personal.

(...)

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) nu există dacă este necesară prelucrarea:

Să exercite dreptul la libertatea de exprimare și informare; să îndeplinească o obligație legală care impune prelucrarea în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supusă persoana responsabilă sau să îndeplinească o sarcină care este în interes public sau în exercitarea autorității oficiale care a fost transferată către persoana responsabilă; din motive de interes public în domeniul sănătății publice în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele h și i și articolul 9 alineatul (3) GDPR; În scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul 1 GDPR, în măsura în care dreptul menționat în paragraful 1 poate face imposibilă sau afectată grav realizarea obiectivelor acestei prelucrări , sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.


(6) Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

A. corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă de timp care permite persoanei responsabile să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal,

b. prelucrarea este ilegală și persoana vizată refuză să șteargă datele cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

c. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale sau

d. persoana în cauză a depus o obiecție la prelucrare în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, atâta timp cât nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale persoanei responsabile sunt mai mari decât cele ale persoanei în cauză.

Dacă prelucrarea a fost restricționată în conformitate cu condițiile menționate mai sus, aceste date cu caracter personal vor fi utilizate numai - în afară de stocarea lor - cu acordul persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice sau din motive prelucrate într-un interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Pentru a-și exercita dreptul la restricționarea prelucrării, persoana vizată ne poate contacta în orice moment folosind datele de contact date mai sus.

(...)

(7) Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, comun și lizibil de mașină și aveți dreptul de a transfera aceste date către o altă persoană responsabilă fără a fi împiedicat de persoana responsabilă să cui au fost furnizate datele personale pentru a fi transmise, cu condiția ca:

A. prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR și

b. prelucrarea se efectuează utilizând proceduri automate.

Atunci când exercitați dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu alineatul (1), aveți dreptul ca datele personale să fie transmise direct de la o persoană responsabilă la o altă persoană responsabilă, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu afectează dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”). Acest drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interes public sau care este efectuată în exercițiul autorității oficiale care a fost transferată persoanei responsabile.

(...)

(8) Dreptul de opoziție
Aveți dreptul, din motive care decurg din situația dvs. particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la dvs., care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) GDPR; acest lucru se aplică și profilării pe baza acestor prevederi. Persoana responsabilă nu mai prelucrează datele cu caracter personal decât dacă poate dovedi motive legitime imperioase pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a opera poșta directă, aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și profilării în măsura în care este asociat cu o astfel de publicitate directă. Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

(...)

În legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, indiferent de Directiva 2002/58 / CE, vă puteți exercita dreptul de opoziție prin intermediul unor proceduri automate în care sunt utilizate specificațiile tehnice.

Aveți dreptul, din motive legate de situația dvs. particulară, să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, care sunt efectuate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară să îndeplinească o sarcină de interes public.

Vă puteți exercita dreptul de opoziție în orice moment contactând persoana responsabilă.

(...)

(...)

(9) Decizii automate în cazuri individuale, inclusiv profilarea
Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv profilarea - care are efecte juridice asupra dvs. sau care vă afectează în mod semnificativ în mod similar. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia:

(...)

A. este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și persoana responsabilă,

b. este permisă pe baza dispozițiilor legale ale Uniunii sau ale statelor membre cărora le este supusă persoana responsabilă și aceste dispoziții legale conțin măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate sau

c. are loc cu acordul expres al persoanei vizate.

Persoana responsabilă ia măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea persoanei responsabile, pentru a-și exprima punctul de vedere și să conteste decizia.

(...)

Persoana vizată poate exercita acest drept în orice moment contactând persoana responsabilă.

(...)

(10) Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
În plus, fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al locului de reședință, la locul de muncă sau la locul presupusei încălcări, dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se efectuează încalcă prezentul regulament.

(...)

Autoritatea de supraveghere competentă pentru problemele de protecție a datelor este responsabilul cu protecția datelor din statul federal în care se află compania noastră. O listă a responsabililor cu protecția datelor și detaliile lor de contact pot fi găsite la următorul link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

(...)

(11) Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă
Fără a aduce atingere oricărei căi de atac administrative sau extrajudiciare disponibile, inclusiv dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în conformitate cu articolul 77 GDPR, aveți dreptul la o cale de atac judiciară eficientă dacă sunteți de părere că drepturile dvs. în temeiul prezentului regulament sunt nu în conformitate cu prezentul regulament, în conformitate cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate.

(...)

Formular de contact
Dacă ne trimiteți solicitări folosind formularul de contact, datele dvs. din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării cererii și în cazul unor întrebări ulterioare. Nu transmitem aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

(...)

Prin urmare, prelucrarea datelor introduse în formularul de contact se efectuează exclusiv pe baza consimțământului dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Puteți revoca acest consimțământ în orice moment. Este suficient să ne trimiteți un e-mail informal. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate înainte de revocare rămâne neafectată de revocare.

(...)

Datele pe care le introduceți în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne cereți să îl ștergem, să vă revocăm consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de ex., După ce cererea dvs. a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

(...)

SSL sau. Criptare TLS
Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, cum ar fi comenzile sau întrebările pe care ni le trimiteți ca operator al site-ului web, acest site folosește un SSL sau. Criptare TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http: //” în „https: //” și prin simbolul de blocare din linia browserului.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Utilizarea Google Analytics.

Securitate

Am luat măsuri de siguranță tehnice și operaționale extinse pentru a vă proteja datele împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesului accidental sau deliberat de către persoane neautorizate. Procedurile noastre de securitate sunt revizuite în mod regulat și adaptate la progresul tehnologic. În plus, garantăm protecția datelor în mod continuu prin audit constant și optimizarea organizației de protecție a datelor.

Stadt + Handel Dienstleistungen GbR își rezervă toate drepturile de a aduce modificări și actualizări la această declarație de protecție a datelor. Această politică de confidențialitate a fost creată de hellotrust , o marcă comercială a Keyed GmbH .

bottom of page